12- manna militär tält

Du kan hyra ett 12- manna militär tält. Kostar 500 kr dygn längre tid pris efter överenskommelse